ТАГОВИ (ПРИВЕСЦИ)

Набављена је нова количина тагова (привезака) за отварање улазних врата у згради.

tag-key


ПРОТИВПОЖАРНИ АПАРАТИ

Набављено је 4 (четири) ПП апарата, тип S-9А (SRPS Z.C2.035 aparati pod stalnim pritiskom).

Апарати су постављени:

  • 2 комада у ниском приземљу, (Фаб.бр. 2651 и 2573)
  • 1 комад на високом приземљу, (Фаб.бр. 2926)
  • 1 комад на XIV спрату. (Фаб.бр. 2778)

Цена апарата: 3.456 динара.

Укупно: 13.824,00 динара.


ЛЕД СВЕТИЉКЕ

Постављене су 2 (две) ЛЕД светиљке, испред улаза на високом приземљу.

Укупна цена (светиљке+ кабл): 2.990,00 динара.


РФ МОДУЛАТОР

Поправљен је РФ модулатор.
(Сигнал са надзорних камера, на кабловску мрежу *supernova (Радијус Вектор): Канал C 68, 847 MHz).

Цена поправке је износила: 4.320,00 динара.


ШТА НЕ РАДИТИ У УЗЛАЗУ (ВИДЕО)

Лифт, улаз и околина улаза, није место ће се ваш љубимац олакшати!

Одлукa о држању домаћих животиња и кућних љубимаца на територији града Београда

Члан 23
Уколико пас или мачка, приликом извођења, на било који начин испрља јавну површину, држалац животиње, односно лице које изводи пса или мачку, обавезан је да испрљану површину без одлагања очисти.


Улаз није пушачка зона, а свакако не треба гасити цигарету на поду, а још мање у лифту.

ПП апарат није држач лифтовских врата, нити има било коју другу намену, осим за гашење пожара.

Не преоптерећивати лифт. Јасно је назначено колико се особа може превозити, односно дозвољена маса.

Било каква интервенција на лифту је дозвољена, само овлашћеним сервисерима!


Канте у улазу, не служе за кућно смеће. Не будите лењи и прошетајте до контејнера.