Где је слога ту је и победа

Зграда је лепа, онолико колико ми бринемо о њој!

Интернет презентација стамбене заједнице, је креирана 2017.године са циљем да информише власнике станова наше зграде о актуелним дешавањима као и да анимира људе добре воље да средину, у којој живе, својим залагањем учине пријатнијом и лепшом.

Укратко о стамбеној заједници

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА УЛ.ЈУРИЈА ГАГАРИНА БР.50 формирана је 07.09.2017.године, Одлуком Скупштине стамбене заједнице и Решењем број I-360-515/17 од 12.09.2017.године, Одељења за имовинско-правне и стамбене послове, Градске општине Нови Београд. Стамбена заједница је уписана у Регистар стамбених заједница, са матичним бројем 17942549.

Потврдом Пореске управе број РЕГ-389300 (бр.пред. БП-565102) од 15.09.2017.године, стамбеној заједници додељен је
ПОРЕСКИ ИДЕНТИФИКАЦИОНИ БРОЈ - ПИБ 110230632.

Отворен је текући рачун број 160-0000000491505-58, код "Banca Intesa ad Beograd"